donderdag 4 oktober 2012

Creëer sfeer en spanning met tegenlicht

Het brengen van een sterke sfeer in een foto kan deze erg veel kracht geven. Ik ben enorm fan van sfeervolle foto's en vind het daarom extra leuk om hier mee te spelen. Een manier om veel sfeer in een foto te krijgen, is door te fotograferen met tegenlicht.

Linker foto met direct licht van achter de fotograaf,
rechts dezelfde foto met tegenlicht
Rechts zijn twee foto's te zien van dezelfde vlinder. De linker is gefotografeerd met licht van achteren, en de rechter met tegenlicht. De foto's zijn 's ochtends vroeg vlak na elkaar gemaakt. Hoewel het zachte ochtendlicht van de nog laagstaande zon op de vlinder in de foto links erg mooi is, geeft de foto rechts veel meer spanning en sfeer!

Bij foto's met tegenlicht ontstaat vaak een heel mooi spel tussen licht en donker. Bij het voorbeeld rechts valt het licht mooi door het gras in de achtergrond. Ondanks dat deze achtergrond door het verschil in scherptediepte heel onscherp is geworden, ontstaan er hier heel mooie kleuren en subtiele patronen. Ook valt het zonlicht door de haartjes op het uiteinde van de vleugels, die hierdoor sterk oplichten. Dit valt nog eens extra op doordat de vlinder zelf op de schaduw kant gezien wordt, waardoor deze vrij donker is. Een heel andere foto dan de veel vlakker belichte linker foto!

Groot contrast verschil

Vaak is het contrast verschil in foto's met tegenlicht heel groot. Zo groot zelfs dat in één foto bijvoorbeeld de lucht overbelicht raakt, terwijl de voorgrond toch nog heel donker is. De bovenste van de twee foto's hier rechts weergegeven is daar een goed voorbeeld van. 

In de originele foto (boven) is het contrast
verschil tussen voorgrond en lucht erg
groot. Door fotobewerking kan dit in balans
gebracht worden (onder).
Met behulp van foto bewerking in software als Photoshop is het mogelijk om de lichte lucht en donkere voorgrond plaatselijk te bewerken, zodat de twee delen meer in balans komen. Een voorbeeld van het resultaat van een dergelijke bewerking is de onderste van de twee foto's rechts.

Als het contrast verschil zéér groot is, kunnen technieken gebruikt worden waarbij meerdere opnamen met verschillende belichtingen van dezelfde scène genomen worden. Deze verschillende belichtingen kunnen dan later dmv. fotobewerking software gecombineerd worden tot één opname.

In een volgende fototip zal ik verder ingaan op deze en andere technieken om foto's met grote contrast verschillen te bewerken in software als Photoshop!

Silhouet van een donkere
molen tegen een veel
lichtere achtergrond
Een groot contrast verschil ook juist heel creatief te gebruiken. Bijvoorbeeld door juist de voorgrond onder te belichten, zodat er enkel een silhouet over blijft. De foto links is daar een voorbeeld van.

"Less is more" is een motto dat vaak geldt in de fotografie en silhouetten zijn daar een prachtig voorbeeld van! Zelf maak ik hier daarom graag gebruik van! Alle do's en don'ts van het fotograferen van silhouetten kun je lezen in een volgende fototip.

Flare

Bij tegenlicht gebeurt het snel dat de zon in de lens gaat schijnen. Door interne reflecties in de lens en camera ontstaan er daardoor vaak oplichtende rondjes of lichtvlekken in het beeld, of er treed contrast verlies op. Zie HIER voor meer achtergrond info over flare. In een volgende fototip zal ik meer ingaan op het voorkomen en genezen van flare in foto's.

Door tegenlicht ontstaat een dromerig sfeertje in deze foto
Scherpe flares kunnen heel lelijk zijn in de foto. Maar zachte vormen van flare kunnen soms juist heel leuk om gebruik van te maken! Telelenzen (ongeveer 100mm of langer) hebben de eigenschap dat flare veel zachter is, of zelfs contrast verlies over de gehele foto oplevert. Dit effect van heel zachte contrasten kan voor een heel fijn dromerig sfeertje zorgen.

Een voorbeeld hiervan is de foto hierboven. Deze foto maakte ik met een 200mm telelens, waarbij ik de zon  ik net buiten beeld heb gehouden. Het zonlicht valt echter wel schuin in de lens, waardoor het effect van zachte contrasten optreedt.

Omdat flare ook hele vervelende bijwerkingen kan hebben, zal ik een volgende fototip aan dit onderwerp wijden aan hoe dit te voorkomen of te genezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten